Syarat Undang-undang
Terma dan Syarat ini menetapkan terma undang-undang untuk penggunaan tapak web anda
Akses kepada mana-mana bahagian laman web ini merupakan "pengguna tapak" dan tertakluk kepada penerimaan syarat penggunaan penuh. Jika anda tidak menerima syarat ini, anda tidak akan dibenarkan untuk menggunakan atau terus menggunakan tapak web ini dan harus berhenti berbuat demikian.
Kami boleh memindanya dengan menukar terma di tapak web pada bila-bila masa, dan pindaan ini akan berkuat kuasa serta-merta apabila dipaparkan.
Jika anda mempunyai komen atau soalan tentang peraturan ini, sila hubungi kami.
Projek
Laman web ini diedarkan secara global dan mungkin merujuk kepada item yang terletak di luar negara anda. Sila hubungi kami untuk semua soalan berkaitan projek
Dasar Penggunaan Boleh Diterima
Anda hanya boleh menggunakan laman web ini untuk tujuan yang sah. Dengan mengakses mana-mana bahagian laman web ini anda menerima:
Penggunaan laman web ini oleh anda tidak akan mengganggu, menghalang atau menyekat penggunaan tapak web oleh orang lain;
Tidak memuat naik, memaparkan atau menghantar melalui laman web ini apa-apa maklumat yang palsu, menyinggung perasaan, memfitnah, mengancam, menyalahi undang-undang atau melanggar hak orang lain, di mana-mana sahaja di dunia;
Tidak menghantar atau menghantar melalui orang lain apa-apa pengiklanan atau mesej promosi yang tidak diminta atau dibenarkan dan bentuk lain mesej melobi serupa (spam);
Dilarang membuat kejuruteraan balik, menyahkompilasi, menyalin atau menyesuaikan perisian, kod dan skrip yang membentuk tapak web ini, atau cuba menghantar ke atau melalui tapak web ini sebarang virus, cecacing, Trojan, bom masa, log ketukan kekunci Maklumat tentang program, perisian pengintip , adware dan elemen berbahaya atau mengganggu yang lain yang bertujuan untuk menjejaskan mana-mana perisian atau perkakasan komputer;
Tidak menggantikan, mengubah, memadam, menghalang atau menyalahgunakan data yang terkandung di laman web ini atau dimasukkan oleh mana-mana pengguna pihak ketiga laman web ini atau yang berkaitan dengannya.
Ketepatan maklumat
Kandungan laman web ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Segala usaha dilakukan untuk memastikan semua maklumat yang terkandung di laman web ini adalah tepat,
Maklumat yang dipaparkan di tapak web tidak mewakili status undang-undang atau tahap pembangunan mana-mana negara, wilayah, bandar atau wilayah, atau status undang-undang pihak berkuasa pentadbirannya, atau pandangannya mengenai sempadan atau sempadannya.
Penyata Tanggungjawab
Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami menafikan sebarang syarat, waranti, representasi atau terma lain, nyata atau tersirat, yang mungkin terpakai pada laman web ini atau mana-mana kandungan yang terkandung di laman web ini.
Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang virus, serangan penafian perkhidmatan yang diedarkan atau maklumat lain yang berbahaya dari segi teknikal yang mungkin menjangkiti peralatan komputer anda, program komputer, data atau peralatan lain yang anda miliki akibat daripada penggunaan laman web ini atau muat turun sebarang kandungan. daripada laman web ini atau laman web yang dipautkan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan.
Kandungan laman web ini dilindungi oleh hak cipta dan hak harta intelek yang berkaitan. Untuk memastikan penyebaran maklumat yang meluas dan untuk menggalakkan penggunaan, pengeluaran semula dan penyebaran teks, multimedia dan produk data yang dipaparkan di laman web ini.
Semua permintaan untuk hak terjemahan dan penyesuaian, penjualan semula atau hak penggunaan komersial yang lain hendaklah diserahkan kepada Hubungi Kami
Pautan di laman web ini ke laman web dan sumber lain yang disediakan oleh pihak ketiga adalah untuk tujuan maklumat sahaja
Anda boleh menambah pautan ke halaman utama laman web ini dalam laman web yang dimiliki oleh anda dengan cara yang adil dan sah tanpa merosakkan reputasi laman web ini. Penggunaan pautan tidak boleh membayangkan sebarang bentuk kerjasama, kelulusan atau pengesyoran oleh kami jika tiadanya. Membenamkan laman web ini ke dalam mana-mana tapak web lain atau membuat pautan ke bahagian lain laman web ini selain daripada halaman utama adalah dilarang. Kami berhak untuk menarik balik kebenaran memaut tanpa notis. Tapak yang dipautkan ke tapak ini tidak boleh mengandungi kandungan yang tidak menyenangkan, menyinggung perasaan dan kontroversi, yang merosakkan hak pihak ketiga atau melanggar undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
Undang-undang yang Berlaku
Terma ini dan sebarang pertikaian yang timbul daripada Terma ini akan dikawal oleh prinsip antarabangsa undang-undang antarabangsa dan bukan oleh mana-mana sistem perundangan negara.
Terma ini atau sebarang pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana pelanggaran Terma ini, penamatan atau ketidaksahihan Terma, atau penggunaan Pengguna terhadap Tapak atau mana-mana Kandungan yang terdapat di Tapak hendaklah dirujuk kepada timbang tara. Atau jika pihak-pihak gagal bersetuju, mengikut peraturan timbang tara Dewan Perniagaan Antarabangsa. Kedua-dua pihak perlu menerima anugerah timbang tara sebagai muktamad. Bahasa program tersebut hendaklah bahasa Inggeris.
Jika terdapat lebih daripada satu versi bahasa bagi Syarat ini dan terdapat ketidakselarasan antara versi yang berbeza, versi bahasa Inggeris akan sentiasa diutamakan.
Kuki
Laman web ini menggunakan kuki. Kuki ialah sejumlah kecil maklumat yang kami hantar ke pemacu keras komputer anda melalui pelayar web anda. Kuki yang kami gunakan adalah kuki "analitik". Mereka memberitahu kami apabila anda telah melawat tapak web ini dan sejarah penyemakan imbas anda. Kuki tidak mengenal pasti anda secara peribadi, hanya kehadiran pelayar anda. Kuki memudahkan anda untuk log masuk dan menggunakan tapak ini pada lawatan akan datang. Laman web ini menggunakan kuki untuk membezakan anda daripada pengguna lain laman web ini. Ini membantu kami memberikan anda pengalaman menyemak imbas yang lebih baik dan menambah baik tapak web ini. Jika anda ingin berbuat demikian, pilihan bantuan penyemak imbas anda harus memberi amaran kepada anda sebelum menerima kuki dan memberitahu anda cara menapis atau melumpuhkannya, walaupun melumpuhkannya mungkin menyebabkan beberapa ciri tapak web ini tidak dapat digunakan. Semua kuki kecuali kuki kritikal tamat tempoh selepas 90 hari.