Penafian
SpaceCoin berjanji bahawa sebarang kandungan di laman web ini datang daripada pasukan SpaceCoin, dan semua aktiviti rasmi di laman web akan diumumkan pada pengumuman rasmi, Twitter, Facebook, Reddit, Tiktok, kumpulan Telegram dan perselisihan. Semua maklumat yang diberikan di laman web adalah tertakluk untuk berubah, sila beri perhatian kepada media yang berkaitan . Anda harus bertanggungjawab sepenuhnya untuk penggunaan laman web ini. Jika anda mempunyai sebarang bantahan atau cadangan yang berkaitan dengan laman web ini, sila kemukakan ulasan yang berkaitan kepada kami, dan kami akan cuba sedaya upaya untuk memperbaikinya.
Pelawat mesti membaca kenyataan ini dengan teliti sebelum menerima perkhidmatan laman web ini. Tingkah laku pelawat yang melawat laman web ini dan menggunakan laman web ini dalam pelbagai cara akan dianggap sebagai kelulusan yang tidak boleh ditolak ke atas keseluruhan kandungan kenyataan ini.
Perkara 1 Pelawat mesti bertindak dengan niat baik dan berhati-hati apabila terlibat dalam semua tindakan yang berkaitan dengan laman web ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada melawati, menyemak imbas, menggunakan, mencetak semula, publisiti dan pengenalan); pelawat tidak boleh merosakkan laman web ini dengan sengaja atau cuai. hak dan kepentingan yang sah, dan tidak boleh menggunakan laman web ini untuk secara langsung atau tidak langsung merosakkan kepentingan laman web dalam apa jua cara
Artikel 2 Laman web ini menghormati sepenuhnya hak cipta pengarang artikel yang dicetak semula dan hak tanda dagangan pelanggan dan hak harta intelek yang lain. Laman web ini secara munasabah mempercayai bahawa tapak web asal artikel yang diterbitkan semula telah mendapat persetujuan pemilik hak cipta dan telah menangani isu yang berkaitan dengan pemilik hak cipta dengan betul. Pada masa yang sama, laman web ini secara munasabah mempercayai bahawa pelanggan mempunyai hak harta intelek untuk tanda dagangan perusahaan yang diterbitkan di laman web ini, dan melesenkan Penggunaan saksama tapak web ini. Cetakan semula artikel yang berkaitan dan penggunaan tanda dagangan pelanggan di laman web ini adalah penggunaan adil, jadi tapak web ini tidak bertanggungjawab untuk pertikaian harta intelek yang berkaitan dengannya. Laman web ini dengan sungguh-sungguh mengingatkan pelawat: Sila hormati hak harta intelek apabila mencetak semula artikel yang berkaitan atau menggunakan tanda dagangan perusahaan yang berkaitan, jika tidak tapak web ini akan dikecualikan daripada pertikaian harta intelek yang berkaitan. Pada masa yang sama, laman web ini mempunyai hak harta intelek bebas untuk artikel asal laman web ini dan logo laman web ini. Pelanggaran hak harta intelek laman web ini, laman web ini mempunyai hak untuk melaksanakan tanggungjawab undang-undangnya.
Perkara 3 Semua jenis artikel, fail video, fail audio, iklan, pendapat yang dinyatakan oleh pelawat di laman web ini, dan kandungan laman web lain yang disyorkan dalam bentuk pautan, diterbitkan dan diterbitkan di laman web ini, hanya untuk menyediakan maklumat lanjut untuk kegunaan rujukan atau pembelajaran. Komunikasi tidak mewakili pandangan laman web ini, dan juga tidak membentuk sebarang nasihat pelaburan.
Artikel 4 Laman web ini dikecualikan daripada liabiliti untuk kebocoran maklumat peribadi yang disebabkan oleh keadaan berikut:
(1) Apabila jabatan kerajaan, pihak berkuasa kehakiman, dsb. menghendaki laman web ini mendedahkan data peribadi mengikut prosedur undang-undang, laman web ini akan menyediakan data peribadi seperti yang dikehendaki oleh agensi penguatkuasaan undang-undang atau untuk tujuan keselamatan awam;
(2) Sebarang kebocoran data peribadi yang disebabkan oleh pengguna memaklumkan orang lain tentang kata laluan peribadi atau berkongsi akaun berdaftar dengan orang lain;
(3) Sebarang kebocoran data peribadi, kehilangan, kecurian atau gangguan yang disebabkan oleh force majeure yang menjejaskan operasi biasa rangkaian akibat masalah komputer, serangan penggodam, pencerobohan atau wabak virus komputer, penutupan sementara akibat kawalan kerajaan, dsb.; < br/> (4) Kebocoran data peribadi yang disebabkan oleh tapak web lain yang dipautkan ke tapak web ini;
Perkara 5 Jika perkhidmatan laman web ini digantung kerana kegagalan perkakasan atau force majeure lain di luar kawalan laman web ini, laman web ini tidak memikul sebarang tanggungjawab undang-undang untuk semua kerugian yang disebabkan oleh pengguna semasa penggantungan perkhidmatan.
Perkara 6 Kecuali untuk syarat perkhidmatan yang dinyatakan di laman web ini, sebarang kemalangan, kecuaian, fitnah, pelanggaran hak cipta atau harta intelek dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan laman web ini (termasuk jangkitan virus komputer akibat muat turun), Laman web ini tidak menganggap sebarang tanggungjawab undang-undang.
Perkara 7 Kenyataan di atas akan diumumkan dan berkuat kuasa pada 20 Ogos 2022.